Głównymi atutami piekarni są tradycyjne metody wypieku pieczywa. Piekarnia jest mało  mechanizowana, większość prac wykonywana jest ręcznie, zaś pieczywo wypiekane jest w dwóch piecach ceramicznych opalanych węglem.

Piekarnia ta słynąc ze stosowania tradycyjnych technologii, opartych na naturalnych procesach fermentacyjnych, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom świadomych konsumentów, poszukujących artykułów bogatych w składniki odżywcze, zaspakajające potrzeby energetyczne organizmu, a także pozwalające zapobiegać chorobom cywilizacyjnym, wspomagając układ odpornościowy, a przez to opóźniając procesy starzenia się organizmu.