Piekarnia

Piekarnia „Wodnicki” została założona 1 września 1992r. Powstała ona na bazie piekarni, której właścicielem była Rejonowa Spółdzielnia „ROLNIK” z Opola. Państwo Wodniccy przez 8 lat dzierżawili obiekt, zaś w 2000r. zostali jego właścicielami.

Zakład produkcyjny, będący zarazem siedzibą firmy, zlokalizowany jest w Kępie, nieopodal Opola, na terenie gminy Łubniany. Budynek piekarni ma powierzchnię ok. 500m² i położony jest na dużej 0,8 ha działce.

Piekarnia „Wodnicki” to firma rodzinna. Od momentu jej powstania, zarządzana była przez małżeństwo Wodnickich, a obecnie współtworzą i zarządzają tym przedsiębiorstwem wspólnie z dorosłymi dziećmi. Jest to piekarnia rzemieślnicza specjalizującą się w produkcji chleba oraz galanterii piekarniczej. Marginalną część produkcji stanowią wyroby ciastkarskie. Początkowo asortyment wytwarzanych wyrobów był wąski i koncentrował się na produkcji  tylko chleba baltonowskiego, rogali oraz bułek: paryskich, poznańskich i wyborowych. W miarę rozwoju firmy i rosnących potrzeb konsumentów zaczęto poszerzać asortyment pieczywa.

Głównymi atutami piekarni są tradycyjne metody wypieku pieczywa. Piekarnia jest mało zmechanizowana, większość prac wykonywana jest ręcznie, zaś pieczywo wypiekane jest w dwóch piecach ceramicznych opalanych węglem.

Piekarnia „Wodnicki”, jako jedna z niewielu piekarni rzemieślniczych na Opolszczyźnie, wytwarza chleb o tradycyjnej polskiej jakości, na którą składają się wartości odżywcze i zdrowotne. Pieczywo to posiada swoiste, niepowtarzalne walory smakowe i zapachowe. To doskonałej jakości i trwałości pieczywo uzyskuje się dzięki stosowaniu tradycyjnych metod produkcji, polegających na odpowiedniej fermentacji zakwasu. Optymalne wyprowadzenie zakwasu jest podstawą do wyprodukowania pieczywa charakteryzującego się  bogactwem smaku, zapachu a także wysokiej jakości i trwałości miękiszu. Ponadto właściciele Zakładu dokładają wszelkich starań aby stosować w procesie produkcyjnym surowce najwyższej jakości (zgodne z normami), gdyż mają one istotny wpływ na jakość wyrobów finalnych.

Piekarnia ta słynąc ze stosowania tradycyjnych technologii, opartych na naturalnych procesach fermentacyjnych, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom świadomych konsumentów, poszukujących artykułów bogatych w składniki odżywcze, zaspakajające potrzeby energetyczne organizmu, a także pozwalające zapobiegać chorobom cywilizacyjnym, wspomagając układ odpornościowy, a przez to opóźniając procesy starzenia się organizmu.

Właściciele zakładu dążą do uzyskania najwyższej jakości swoich wyrobów piekarskich i ciastkarskich ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego. Zadanie to realizują poprzez wszechstronne zaangażowanie zarówno swoje, jak i wszystkich pracowników piekarni. W produkcji stosują tradycyjne metody wytwarzania produktów i przestrzegają  zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej ( GMP i GHP ). Jednocześnie mają na uwadze, by ich działalność była jak najmniej uciążliwa dla środowiska naturalnego.

IMG_2227Pracownikom  firmy znana jest polityka jakości. Biorą udział w szkoleniach i są instruowani o  wymogach  bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Dotychczasowy dorobek oraz konsekwentny rozwój systemu zarządzania firmą, przy stałym dążeniu do zaspakajania potrzeb
i gustów Klientów, mobilizuje właścicieli do wdrożenia  systemu zarządzania jakością zdrowotną żywności zgodnie z zasadami HACCP.